Wypas owiec w Bieszczadach

Wypas owiec w Bieszczadach

Wypas owiec w Bieszczadach jest nie tylko ważnym elementem kulturowym i gospodarczym tego regionu, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na zachowanie unikalnego krajobrazu i różnorodności biologicznej tych malowniczych terenów. Tradycja ta, sięgająca wieków wstecz, jest żywym dziedzictwem, które do dziś odgrywa znaczącą rolę w życiu lokalnych społeczności. Historia i znaczenie Wypas owiec w Bieszczadach ma głębokie korzenie historyczne, datowane na średniowiecze, kiedy to pasterstwo było […]

Czytaj więcej